Bingo Banko

I vinterperioden ønsker VesterVenner at der kommer lidt flere tiltag for både turister og Læsøboere.

Det forpligter også som erhvervdrivende, at man rent faktisk forsøger at omfavne alle hele året.


Derfor vil vi forsøge os med Bingo Banko aften om onsdagen med fine præmier og ren råhygge.

Maden er dagens ret med kaffe og kage. Det vil sige vores take på klassiske danske egensretter.

Bankoen skal bringe os alle sammen på tværs af bordene, så vi kan fastholde et godt fællesskab.

Man bestemmer selvfølgelig selv, hvor mange gange man vil deltage, men man kan også skrive sig på alle 4 onsdage i oktober og dermed få 10% rabat på regningen.


Prisen for at deltage med 2 bankoplader inkl mad koster kr. 325,-

Drikkevarer sælges seperat og yderligere plader koster 45 kr. pr plade.


Vi håber at I støtter op om konceptet, så vi kan få skudt det afsted og få skabt noget, som eksisterer på Læsø hele året.


Der skal minimum være 16 tilmeldte før arrangementet kan gennemføres.

Maden serveres kl. 18.00 og kl. 19.30 kommer ugens Bankovært og fyrer op under festlighederne.

Persondatapolitik

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (herefter ”Persondatapolitik”) beskriver, hvordan VesterØL ApS indsamler og behandler personoplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os, herunder ved henvendelse til vores kundeservice, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.vestervenner.dk.

Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvilke rettigheder du har.

VesterØL ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

VesterØL ApS
CVR-nr.: 38709232
Havnepladsen 5
9940 Læsø
Tlf: +45 24800513
E-mail: info@vestervenner.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på på vores badehotel eller restaurant samt ved brug af vores hjemmeside.

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Ved besøg på vores badehotel, restaurant eller ved booking af hotelophold indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, kreditop-lysninger samt oplysninger om dit ophold på vores hotel, præferencer, forbrug og lignende.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis booking af hotelophold.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Booking af hotelophold:

Med henblik på at gennemføre booking af hotelophold, behandler vi oplysninger om dig til brug for opfyldelse af aftalen omkring hotelopholdet. Vi beder eksempelvis om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb.

Når du booker ophold via vores hjemmeside behandles dine kreditkortoplysninger af vores betalingsudbyder.

Booking af bord på restaurant:

Med henblik på at gennemføre booking af bord i vores restaurant, behandler vi oplysninger om dig til brug for opfyldelse af aftalen omkring bookingen. Vi beder eksempelvis om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på din booking.

Ophold på vores hotel:

Vi behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med dit ophold hos os og tilbyder dig de services, som du måtte have bestilt. Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på vores hotel og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at anmode dig om at fremvise ID i form af pas eller lignende med henblik på dokumentation, herunder for at sikre, at du har booket hotelophold hos os.

 

Brug af hjemmeside:

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig. Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside er, at optimere din oplevelse som bruger på hjemmesiden, herunder sikre den korrekte opsætning af hjemmesiden samt for at kunne foretage målrettet og relevant markedsføring. Indsamlingen og behandlingen sker derfor for, at vi kan varetage vores legitime interesser i form af at forbedre hjemmesiden.

 

Kundeservice og kommunikation:

Når du henvender dig til os eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne give den bedste service til dig, videregiver vi enkelte oplysninger til tredjeparter. Forinden videregivelse af oplysninger til tredjeparter, der behandler dine oplysninger på vores vegne, vil vi altid indgå de nødvendige databehandleraftaler for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Videregives af dine personoplysninger kan overordnet opdeles i:

  • Koncernforbundne selskaber
  • Samarbejdspartnere – Dette er fx databehandlere, der behandler data på vegne af os
  • Eksterne leverandører – Dette er fx tredjeparter, når der sker ekstern markedsføring

Dine personlige oplysninger sælges ikke til tredjemand.

Herudover videregives dine personlige oplysninger som udgangspunkt ikke til samarbejdspartnere eller eksterne leverandører uden for EU/EØS. Såfremt en samarbejdspartner eller ekstern leverandør er placeret udenfor EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som er gældende indenfor EU/EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi går højt op i at værne om dine personoplysninger, og der er derfor foretaget en række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre mod, at dine personoplysninger misbruges eller fortabes.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for os, at behandle eller opbevare dem til brug for de ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

  • Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at be-skytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores kundeservice info@vestervenner.dk. Enhver henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og såfremt muligt senest inden for 30 dage fra henvendelsen.

I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen. Klage skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Ændringer i persondatapolitikken

VesterØL ApS er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt der sker ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret herom ved dit næste besøg på vores hjemmeside www.vestervenner.dk.